Høringssvar fra Jan Fredrik Drabløs

Dato: 12.03.2023

Dere skal ikke ha mulighet til å frata oss noen som helst rettigheter. Den makten misbrukte dere grovt de siste årene. 0 tillit.