Høringssvar fra Tone Ikwu

Dato: 03.03.2023

Sier nei til ny smittevernlov.

Nå bør politikere i dette landet huske på at de skal jobbe for det norske folket og ikke Nwo.

Den som prøver å holde slaver,vil selv bli slave.