Høringssvar fra Simen Kristoffer Thorvaldsen

Dato: 10.04.2023

Nei til høringsforslaget.

Nå er det på tide å reversere lovverket tilbake til slik det var i 2019 før den såkalte pandemien.

Grunnlov og forholdsmessighet må tilbake i fokus og alle "midlertidige" endringer må fjernes.

Regjeringen lovte folket at covidregeverket var midlertidig og da forplikter det å fjerne det når pandemien er over. Å gjøre det permanent er et klart løftebrudd og ødelegger tilitten mellom folket og myndighetene.