Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 283248

Dato: 11.04.2023

Jeg ønsker ikke at smittevernloven endres slik det er foreslått i lovforslaget.