Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 488166

Dato: 14.02.2023

Norge er en fri og selvstendig nasjon. Norge lager sine egne lover. Jeg ønsker IKKE at regjeringa skal gjøre unntaksbestemmelsene fra koronatiltakene til permanent lov.