Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 163043

Dato: 28.03.2023

Dette høringsforslaget om igjen å kunne isolere oss stemmer jeg NEI til