Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 955403

Dato: 02.03.2023

Jeg er imot endringer i smittevernloven