Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 337025

Dato: 11.04.2023

Absolutt nei til endring i smittevernloven. En slik endring er grunnlovsstridig.