Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 223304

Dato: 06.02.2023

Jeg sir nei til en slik lov!

En lov som overhode ikke er forholdsmessig eller har medisinskfaglig begrunnelse. Som strider imot grunnloven og menneskerettigheter.

Vi ante kanskje ikke mye i mars 2020, men nå 3 år etter vet vi at nedstengningene er mye farligere enn covid. Ja vi vet faktisk at covid har en overlevelsesrate på 99,9% for de aller fleste av oss.