Høringssvar fra Cecilie Constanse Andersen

Dato: 11.04.2023

Jeg ønsker ikke dette skal være en permanent ordning da det strider mot grunnloven! Det er absolutt ikke behov for dette. Da er vi jo ikke lenger et demokrati heller.