Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 214317

Dato: 07.04.2023

Nei til endring. Det skal være ekstreme tilfeller som skal foreligge før staten skal kunne gripe inn og begrense innbyggernes frihet. I de tilfeller der det synes hensiktsmessig bør det vurderes fra gang til gang på nytt. Ved å legge føringer med lovhjemler der et overformynderi og kontroll av enkeltmennesket skal kunne iverksettes mer effektivt, åpnes også døren for missbruk av makt.

Så nei til forslaget.