Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 375815

Dato: 11.04.2023

NEI til endring i Smittevernloven og Helseberedskapsloven!

NEI til forlengelse av midlertidige forskrifter!

Nok er nok! Bevar vår frihet!