Høringssvar fra Marion Waag nilsen

Dato: 11.04.2023

Jeg er imot dette! Nei til endring og flere brudd på grunnloven og menneskerettighetene.