Høringssvar fra Anita Blikeng

Dato: 09.04.2023

Jeg vil ikke ha en permanent smittevernstat i Norge.