Høringssvar fra Line Dahl

Dato: 02.03.2023

Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smitte karantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)

WHO arbeider gjennom minst to parallelle planer for å oppnå det samme målet: et ikke-valgt globalt diktatur. Dette er IHR-endringene (Internasjonale helse reglementet), og pandemi traktaten. IHR-endringene er en rask bane under hånden, mens pandemi traktaten kan være en lokkedue eller en plan B. Pandemi traktaten er mer åpenbar i navnet, og er ment å etablere det samme globale diktaturet, men i et litt lavere tempo.

Den første bekymringen er at WHOs mellomstatlige forhandlings organ (INB) kunngjorde den plutselige utsettelsen av den andre runden med offentlige kommentarer til den vidtrekkende foreslåtte pandemi traktaten, nå referert til som «pandemi avtalen».

1. Den første runden med offentlige kommentarer til den foreslåtte pandemi avtalen fant sted 12.Th og 13Th i år. Det var en haste organisert innsats annonsert fire måneder etter at beslutningen ble tatt av Verdens helseforsamlings delegater om å begynne å utarbeide en ny avtale.

2. Oppfordringen til kommentarer ble ytterligere svekket av det faktum at den ikke ble godt publisert, sammenlignet med WHOs finansierte kampanje til fordel for Covid-19-injeksjoner og nye medisiner. Som et resultat nådde ikke oppfordringen til kommentarer et tilstrekkelig antall mennesker globalt.

3. Til tross for dette ble over 36 000 kommentarer erkjent av WHO, hvorav et betydelig antall var imot forslaget om en pandemi avtale. Noen offentlige kommentarer er oppført på denne WHO INB-lenken: https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb1/A_INB1_10-en.pdf

4. Etter motstand mot de opprinnelige foreslåtte endringene i IHR, ble nye endringer foreslått og vedtatt på WHA 75, uten nødvendig oppsigelsestid, og uten konsultasjon med det sivile samfunn. Blant dem ble tiden for å avvise eller ta forbehold om IHR-endringer drastisk redusert fra 18 til 10 måneder.

5. Artikkel 55 i IHR 2005 er klar: "Teksten til eventuelle foreslåtte endringer skal meddeles alle statsparter av generaldirektøren minst fire måneder før helseforsamlingen der den foreslås til behandling."

6. WHA-komiteens leder kunngjorde en enstemmig avstemning om endringer foreslått under WHA 75 til tross for innvendinger fra land, inkludert afrikanske nasjoner, for å spore prosessen raskt. En ny IHR-endring ble vedtatt som reduserer tiden for at en endring trer i kraft fra 24 til bare 12 måneder.

7. Helse og velvære eksisterer ikke innenfor et vakuum, men snarere innenfor et landskap av lov, politikk og umistelige rettigheter. Det er nødvendig for offentligheten å gjøre seg hørt gjennom advokatvirksomhet, slik at WHO ikke urettmessig utøver myndighet over enkeltpersoner og suverene nasjoner.

8. I denne ånd oppfordrer vi/folket også WHO til å tydelig klargjøre sin holdning til IHR-endringene som ble vedtatt på Verdens helseforsamling 75, og å trekke tilbake det #PandemicAccord forslaget som INB fortsatt utarbeider uten innspill fra det sivile samfunn: https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb1/A_INB1_11-en.pdf

9. Vi/folket fastholder at endringene i IHR og den foreslåtte pandemi avtalen ikke er nødvendige, rimelige eller forholdsmessige. I stedet for å skape byråkratier fjernt fra folkets vilje, bør samfunn selv organisere seg på tvers av alle land, for å etablere relevante helse retningslinjer for å takle folkehelse kriser, innenfor en kultur av rettigheter og friheter. . I samarbeid med etiske og troverdige eksperter innen vitenskap, medisin, jus, aktivisme og samfunns organisering.

10. Vi/folket er sikre på at grasrotbevegelser kan hjelpe folket til å skape en bedre måte å fremme helse, personlig autonomi og nasjonal suverenitet. En bedre måte for en bedre verden.

Bakgrunnen:

1. En pandemi er ikke en definisjon som går ut fra falskt smittede, men registrert døde av sykdommen.

2. Når det ikke foreligger noen form for vitenskapelig/medisinsk faglig grunn kan man ikke stenge ned hele samfunn.

3. Maske bruk har vist seg å ikke ha noen form for beskyttelse mot virus, og kan i tillegg skade brukeren.

4. PCR og ande tester har vist seg å ha en feilmargin på 97%, og er derfor upålitelig som verktøy for diagnose. PCR testene var allerede bestilt I 2018, noe som tilsier at dette var et verktøy som skulle brukes med hensikt for å få mest smittede. En hovedregel er, at dersom man ikke har symptomer er man ikke smittet.

5. Karantener strider mot Grunnloven og menneskerettighetene. «Myndighetenes inngrep i menneskerettigheter og grunnlovsbestemte rettigheter må være begrunnet i et legitimt formål og det må være forholdsmessig. Forholdsmessighet innebærer at et tiltak skal stå i forhold til det målet som ønskes oppnådd ved tiltaket.

Grunnloven § 113 slår fast legalitetsprinsippet om at «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.»

6. Masse vaksinering har ikke ført til bedring/beskyttelse av de som lot seg vaksinere. Resultatet er alvorlige bivirkninger og død. Noe som gjenspeiler seg i overdødelighet på 20% i Norge. Nå vet vi at det er over 1291 bivirkninger i.f. t. Pfizer rapporten. At Pfizer er fritatt fra alle søksmål vedrørende injeksjonen, taler for seg.

7. Myndighetene har heller ikke alltid formidlet riktig informasjon under pandemien. Media kneblet folket, og ensrettet informasjon gikk ut. Godkjenning og masse vaksinering (ved å spille på frykt og bruke trusler) med en injeksjon som ikke oppfyller noen kriterier for vaksine er direkte uansvarlig.

LOVFORSLAGET KRYSSER EN RØD LINJE DER TILLITEN TIL LOVGIVER OG FORVALTNINGEN VIL BLI VARIG SKADET VED RATIFISERING

FOLKET KOMMER IKKE TIL Å GODTA EN GJENTAKELSE AV DE ULOVLIGE COV19 TILTAKENE HVERKEN I REGI AV MYNDIGHETER, KONGEN, ELLER FN/WHO/INB/EU

Mvh Line Dahl

På vegne av organisasjonen Smart og fri

Ingebjørg Røkenes Karlsen