Høringssvar fra Nils Dalehamn

Dato: 10.04.2023

Er fullstendig imot at man enda en gang vurderer å innskrenke folks frihet, stenge skoler og virksomheter, isolere friske mennesker, voksne og barn, når dette ikke hadde noen positiv effekt i forbindelse med en påstått pandemi i 2020. I tillegg ble det satt igang en masse"vaksinering" med ikke utprøvde genmodifiserte mikroorganismer som viste seg å være både skadelige og dødelige for ett stort antall mennesker, basert på en test som overhodet ikke virker som påstått, dette i følge Karry B. Mullis. Tvert imot hadde tiltakene sist bare negative konsekvenser for samfunnet, skadet mennesker både fysisk og psykisk og resulterte i en rekke dødsfall. Det er utrolig at inkompetente politikere atter en gang vurderer å frata mennesker sin frihet og sine rettigheter på en totalitær måte som vil få store negative konsekvenser for samfunnet og enkeltpersoner.

POLITIKERE MÅ ALDRI FÅ TILLATELSE TIL Å BRYTE LOVEN OG GJØRE DETTE FLERE GANGER MOT BEFOLKNINGEN.!

NEI TIL ENDRING AV SMITTEVERNLOVEN.!