Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 176046

Dato: 28.03.2023

Nei takk til en ny og permanent forskriftshjemmel som vil gjøre det mulig å igjen isolere befolkningen, sette i karantene og begrense bevegelsesfriheten. Nei takk til vaksinepass.

Hva har skjedd med kunnskapen om smittsomme sykdommer? Før isolerte vi de syke og skjermet de sårbare, når covid 19 kom isolerte vi alle.

Det begynner å komme frem hvor helse- og samfunnskadelig det har vært med alle restriksjonene som ble pålagt mennesker over hele verden i forbinelse med covd 19. Det burde være grunn nok til aldri å gjøre noe lignende igjen.

Vi mister våre rettigheter og frihet når myndighetene skal detaljstyre oss. Det er umenneskelig å legge slike begrensninger på folk som gjør at de ikke kan være sammen med sine nærmeste når de ligger for døden, skal føde eller er på sykehus.

For ikke å snakke om den daglige frykten mange kjente på.

Dessuten bør d være en privatsak om man ønsker å vaksinere seg eller ikke. Uansett hva man velger skal man ha like rettigheter i samfunnet. Nå har det vist seg at "mrna-vaksinene" mot covid 19 ikke beskytter mot smitte, sykdom eller død. Både vaksinerte og uvaksinerte kan smitte videre, så da er jo hele poenget med vaksinepass borte, hvis helse er begrunnelsen for å innføre det.

Det snakkes og skrives mye om at mrna-vaksiner er det legemiddelselskapene vil satse på i fremtiden. Siden de fungerte så dårlig med covid 19, er det sannsynelig at de vil fungere like dårlig hvis det blir en neste gang. Da er det skremmende hvis myndighetene kan bestemme at alle skal injiseres.