Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 294367

Dato: 11.04.2023

Nei takk! Ingen endringer ønskes. Vi vil bevare vår frihet.