Høringssvar fra Birgitt

Dato: 17.02.2023

Nei takk!
Hjalp lockdown og masse-"vaksinering" for å redusere smitte og sykdom i befolkningen? Det fungerte ikke spesielt bra! Tallene nå tyder på at det hele har negativ effekt på folkehelsa.
La meg minne om den økte OVERDØDØDLIGHETEN vi ser og alle SELVMORDENE,psykiske og fysiske lidelse for store og små!

Regjeringa gir ikke noen helsefaglig begrunnelse for at denne typen isolering og innskrenking av bevegelsesfriheten vil ha noen som helst HELSEGEVINST.

Derfor sier jeg NEI til endringene/forlengrin som er tenkt i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)!