Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 328734

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot dette lovforslaget fordi det er en for stor inngripen i personlig frihet. Det er en altfor kort cei fra forsvarlig bruk til misbruk av restriksjonene, også ved skifte av myndighetspersoner. Dette er også mot grunnloven.