Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 326441

Dato: 11.04.2023

Jeg er enig med organisasjonen FOLKESTYRET som er dypt bekymret for regjeringens forslag til endringer i smittevernloven og protesterer på vegne av befolkningen og folkestyret i Norge. Demokratiske prinsipper for et ekte folkestyre som vist nedenfor overholdes ikke i forslaget.

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

Myndighetene er underlagt folket

Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

Rettighetene til naturressursene eies av folket og kan ikke selges til andre

Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes.