Høringssvar fra Haakon Hartvedt

Dato: 09.03.2023

Ærlig talt!

De aller fleste tiltak mot virusspredning de siste tre år har vist seg å være i direkte konflikt med etablert vitenskap. Overgrep og ren galskap.

Om dette går gjennom bryter det med grunnloven. Vi ønsker ingen smitteværnstat i Norge!

Mvh, HH