Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116946

Dato: 03.03.2023

NEI TIL ENDRING I SMITTEVERNLOVEN. ENDRING ETTER FORSLAGET - STRIDER IMOT MENNESKERETTIGHETER. SLIKE FORSLAG INNEBÆRER SVÆRT DRAMATISKE ENDRINGER I DET NORSKE SAMFUNNET OG DETTE ER IKKE AKSEPTABELT.