Høringssvar fra Vigdis Husevåg

Dato: 11.04.2023

Jeg støtter ikke dette forslaget angående isolering, karantene og berøvelse av nordmenns bevegelsesfrihet. Myndighetene bør istedet åpne opp for at nordmenn kan få mer tilgang til objektiv helse-informasjon.