Høringssvar fra Rolf S. Kevin

Dato: 04.03.2023

Jeg protesterer på de endringene i smitteverloven som regjeringen foreslår.