Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 735110

Dato: 27.02.2023

Nei til lovendring som støtter frihetsberøvelse og innskrenkede rettigheter til befolkningen.