Høringssvar fra Fellesskapet Norge

Dato: 11.04.2023

Dette forslaget er jeg helt imot, da det vil frata oss våre mest basale menneskelige rettigheter til medisinsk selvbestemmelse, bevegelsesfrihet og sosiale behov.