Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281440

Dato: 07.02.2023

Dette er uhørt! Dere skaper et tyrranni om denne loven blir gjennomført. Stans dette umiddelbart!