Høringssvar fra Otto Mathias Barth-Dyrkolbotn

Dato: 10.04.2023

Det bør aldri vedtas permanente lover som bryter med menneskets rett til bevegelsesfrihet og frihet til selvbestemmelse.

Slik samfunnet vårt og velferdsstaten er bygd opp, med grunnleggende frihet for individet basert på tillit og solidaritet mellom oss, så bør vi ikke gå inn i fremtiden med ryggen først og bruke diktatoriske lover og regler som bryter med grunnlovsprinsipp, og menneskerettighetene. Dette lovforslaget burde kastes på en historisk skraphaug.