Høringssvar fra Ove Voie

Dato: 11.04.2023

Dette er nok et tiltak i feil retning.