Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 369618

Dato: 11.04.2023

Nei til endringer i smittevernloven.

Regjeringen bør lytte til FHIs råd om at det ikke er behov for den foreslåtte bestemmelsen.

Når en leser høringsnotatet er det som om det grunnleggende prinsippet i norsk rett om at Grunnloven ikke kan endres verken i lov eller i forskrift har forsvunnet fra Helse- og sosialdepartementets rettsforståelse.