Høringssvar fra Ulla Birgitta Saastad

Dato: 15.03.2023

At myndigheter skal gis mulighet til å frata meg mine menneskerettigheter på grunnlag av en subjektiv " forholdsmessighet " er ikke greit!!!!!