Høringssvar fra Luise Storch

Dato: 05.02.2023

Dette strider mot norsk grunnlov og alle menneskerettighetene. Dette bør ikke godkjennes.