Høringssvar fra Anne Thorp

Dato: 10.04.2023

Nei til forlengelse av dette lovverket. Norge skal ha et reelt folkedemokrati og ikke være en smittevernstat.