Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 333758

Dato: 08.02.2023

Dette er galskap!! Dette er jeg helt imot!