Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 228136

Dato: 10.04.2023

Forslaget er i strid med menneskerettighetene. Så NEI dette samtykker jeg ikke til.