Høringssvar fra Jeanette Bjerkenes

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot