Høringssvar fra Ilse Sønderby

Dato: 11.04.2023

Jeg stemmer mot endring i smittevernsloven