Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 385186

Dato: 09.02.2023

Jeg sier nei til forslaget