Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 317214

Dato: 11.04.2023

Nei til dette udemokratiske og totalitære lovforslaget som bryter med grunnloven og internasjonale menneskerettigheter