Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 269421

Dato: 11.04.2023

Det er ikke bevist at smittevern tiltakene fra 2020 og utover virker etter sin hensikt, snarere har den skadet svake mennesker i det norske samfunn spesielt barna. Mange voksne mistet sitt næringsgrunnlag unødvendig.

Vi vet der var alternativer til vaksinen, og vi vet at Phizer kalte myokarditt som spesielle hendelser som ikke trengte rapportering. Ikke som bivirkning de måtte rapportere. De klarer ikke fortelle forskjellen.

Vi vet enda ikke langtids-effekten av vaksineringen, men vi vet at den er tatt ibruk veldig fort, og at det er så mye penger involvert at det er risikabelt å gi legemiddel industrien og medisinsk ufaglærte politikere for mye makt.

Det fagfellevurderte norske studiet, viser en statistisk sammenheng mellom grad av vaksinering og grad av overdødelighet i verdens land, korrelasjonen er svart på hvitt.

Det må siden Nürnberg være den enkelte som bestemmer over sin egen kropp.

Fullmaktene er for vide, kombinert med million industri sine fordeler av vaksineprogram, og slike fullmakter er dermed for risikable.

De passer ikke inn i et ekte demokrati og må derfor avslås.