Høringssvar fra thc2507@gmail.com

Dato: 11.04.2023

Jeg vil med dette gi min uttalelse ifb med høringsforslaget angående endringer i smittevernloven. Inntil myndighetene har empiri som viser at forslaget vil ha vesentlig fordel(er) som langt overgår ulempene som befolkningen vil utsettes for, kan dette forslaget kastes. Hvis noe viste oss under Coronapandemien var mer til skade enn nytte var det nettopp de "midlertidige" forskriftene som i all hovedsak var til null nytte hva gjaldt spredning og smitte i samfunnet. Sverige valgte motsatt løsning uten nevneverdige konsekvenser, i motsetning til Norge som stengte ned og fikk psykisk uhelse, særlig blant unge, som en av mange dårlige effekter utover konkurser, mindre tillit til hverandre og ensretting i mediene vi ikke har sett her til lands siden den tyske okkupasjonen. At dere ble glad i ubegrenset makt til å holde befolkningen som gisler hvis dere ønsker det er skremmende og grunnlovsstridig. Dere må tenke nøye gjennom hvilke fordeler vi fikk gjennom midlertig bruk av drakoniske virkemidler. Det hindret hverken smitte, overbelastning av sykehusene eller overdødelighet. Tvert imot! Alt dere får gjennom å gjøre unntakene permanente er et virkemiddel i lovs form for å kunne bruke diktatorisk makt når det måtte passe den til enhver tids regjering eller helsemyndigheter. De løy om tall, smittekurver, dødelighet og mye annet vi sikkert ikke får vite før koronakommisjonens rapport frigjøres om 60 år. Frigjør den først, så kan dere begynne å kødde med lover som kun er designet for å undertrykke befolkningen i strid med menneskerettighetene, presedens fra Nürnbergprosessene om kroppslig autonomi og Grunnlovens bestemmelser paragrafer 101,102 og 103 om rett til fri ferdsel, forsamlingsrett og yttringsfrihet. Siden yttringsfriheten ble innskrenket bl a gjennom såkalt faktasjekk som i ettertid viste seg å være falsk eller kom med utløpsdato. Høie som i klartekst sa i Debatten på Nrk at det ikke var lov til å stille spørsmål ved Narrativet om masker bl a. Dette vet vi jo nå var tøv. FHI går i disse dager ut og søker etter frivillige til å delta i en studie om masker. Ergo ble yttringen kneblet selv om den var betimelig og i ettertid viste seg å være sann. Hvis du kjære byråkrat leser dette så har du et personlig ansvar å sørge for at min innsigelse når frem til folk lenger opp i hierarkiet. Går loven igjennom er det starten på slutten av demokratiet i Norge slik vi kjenner det idag. Eller før 2020. Jeg godtar IKKE at disse lovene innføres og jeg mener de vil være Grunnlovsstridige. Med vennlig hilsen Thomas H Christensen.