Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224308

Dato: 06.02.2023

Jeg vil ikke ha isolering og smittekarantene skrevet på loven. Tiltakene må evalueres av samfunnet i samarbeid med politiker, helsefag og forskere med åpenhet og uten press fra farma industri og andre land som USA som er utrolig korrupt og vanligvis tvinger andre land.