Høringssvar fra Siv Helen Selmer

Dato: 11.04.2023

Jeg er enig med organisasjonen FOLKESTYRET som er dypt bekymret for regjeringens forslag til endringer i smittevernloven og jeg protesterer nå på vegne av meg selv, befolkningen og folkestyret i Norge. De demokratiske prinsippene for et ekte folkestyre som oppramset nedenfor overholdes ikke i forslaget:

- Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

- Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

- Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

- Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

- Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

- Myndighetene er underlagt folket

- Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

- Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

- Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

- Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Jeg håper at dere våkner og at lovforslaget blir forkastet.

Mvh Siv Helen Selmer