Høringssvar fra Arne Omland

Dato: 03.03.2023

Nei til avgivelse av suverenitet til WHO og endring av smittevernloven.

FN og dermed WHO blir styrt av land som ikke har demokrati. I følge demokratiindksen er det flertall av land i FN som ikke har demokratisk styreform. Det kan stilles spørsmål ved mange av de prosedyrene og vedtakene som fattes i FN.