Høringssvar fra Erika Hauffen

Dato: 11.04.2023

Helsegevinsten med å stenge ned samfunnet under Korona-pandemien kan synes minde enn tapet av økonomisk trygghet og psykisk helse for mange.

Nedstengningen førte til massiv omfordeling av ressurser slik at de som allerede sto nederst på den økonomiske rangstigen ble presset enda lenger ned. Det er velkjent hvordan økonomisk utrygghet og psykisk uhelse fører til forverret generell helse på sikt. Det viste seg også at under pandemien ble verdense rikeste 40 % rikere.

Det er også fastslått at eksiserende lovverk er tilstrekkelig for å gjennomføre alle de tiltakene som vi så. Selv om det antagelig koster et større forarbeid.

Det er også skemmende at det som nå defineres som pandemi og altså kan føre til myndighetenes inngripen overfor borgerne, under dekke av å skulle beskytte dem, for få år siden fremdeles bare ble definert som epidemi.

Når man ser tibake på "K-pandemien" så ser det ut til å ha vært en UFORHOLDSMESSIG inngripen i folkets rettigheter. Hvilke bevis finnes for at "smitten" spredde seg mindre og at færre ble syke? Det er heller ikke ført noe bevis for at friske folk smitter. Sykdommens farlighet viste seg også å være langt mindre enn først antatt.

Det vi trenger er faktisk lovgivning som sikrer at DETTE IKKE SKJER IGJEN!

Å endre loven nå ser ut som hastverk og det gamle ordtaket burde fortsatt få gjelde: Hastverk er lastverk. Som det sies i høringsnotatet så er heller ikke alle rapporter som skulle ligge til grunn for en revisjon av loven ferdige.

Jeg motsetter meg forslaget om å gjøre de midlertidige lovendringene permanente.