Høringssvar fra Kristin Sveum

Dato: 09.04.2023

Jeg stemmer imot ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår.