Høringssvar fra Trygve Eide

Dato: 11.04.2023

Jeg tror ikke byråkrater er de som egner seg best til å pålegge borgere av Norge restriksjoner av noen som helst betydning.