Høringssvar fra Tove Magnussen

Dato: 11.04.2023

Det har i ettertid blitt klart- også for vårt offentlige helsenorge og styrende organer at lockdown og masse-"vaksinering" ikke har hatt effekt hverken på smittespredning eller sykdom? En sykdom som var vanvittig opphauset.

Det har tvert om gjort enorm skade i befolkningen på veldig mange plan.

Det er en skandale at dere villedet/skremte så mange til å ta en injeksjon som har vist seg uten annet enn skremmende stor skade-effekt med mange og alvorlige bivirkniinger og altså alt på svært sviktende glunnlag og masse løgner.

Det finnes ingen helsefaglig begrunnelse for denne typen isolering og innskrenking av bevegelsesfriheten.

NEI til endringene som er tenkt i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)!