Høringssvar fra Bjørn Sandnes

Dato: 07.04.2023

Avises!
Dette endringsforslaget må avvises, da en endelig konklusjon omkring tiltakene innført under pandemien ikke er utført.

Nye momenter kommer stadig til, og det er allerede vist at flere av tiltakene har hatt store skadevirkninger.
Det er også vist at flere av disse tiltakene mangler solid vitenskapelig forankring.

Å åpne for en "lovmessig gjennomføring" av slike tiltak på et slikt grunnlag er dermed helt uakseptabelt, og vil bryte med alle menneskerettighetsprinsipper.